Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport som forteller om boligens tekniske tilstand. Rapporten er standardisert mellom de forskjellige takstorganisasjonene. Det gjøre det enkelt for kjøpere å vurdere ulike hus mot hverandre.

En boligsalgsrapport er viktig for å få frem mest mulig fakta om boligen, for å unngå at kjøper reklamerer på eventuelle feil og mangler senere. Rapporten fokuserer spesielt på byggtekniske fohold som er relevante ved eierskifte, og gir både selger og kjøper ekstra trygghet.

I en boligsalgsrapport sjekker vi blant annet følgende:

 • Grunn og fundamenter
 • Grunnmur
 • Drenering
 • Veggkonstruksjoner og utvendige fasader
 • Vinduer og dører
 • Takkonstruksjon og taktekking
 • Overlys
 • Takluker
 • Takrenner
 • Balkonger
 • Piper og ildsteder
 • Etasjeskiller
 • Bad og våtrom
 • Rom under terreng
 • Kjøkken
 • VVS

Tilstandsgrader

Det benyttes "tilstandsgrader" for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å bestille en boligsalgsrapport.