Radonmåling

Radongass er en usynlig og luktfri gass som siver gjennom berggrunnen. Innånding av radongass er påvist helsefarlig. Verdens helseorganisasjon har påpekt at radon, etter røyking, er den nest viktigste grunnen til lungekreft.

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevensforskriften som tredde i kraft januar 2014. I de fleste tilfeller er en radonmåling nødvendig for å finne ut om kravene er oppfylt.

Byggmester Erling Eliassen kan utføre en profesjonell radonmåling for deg på Sørlandet. Målingen gjøres kontinuerlig i 2 måneder i vinterhalvåret. Det måles i minst to oppholdsrom. Etter end måleperiode får man en rapport for hver enklet måler.

Ta kontakt for med informasjon eller for å bestille en radonmåling.

Radon

Radon er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og atomnummer 86. Atommassen (u) er 222.

Radongass er et datterprodukt av uran som det forekommer mye av der det er granitt. Radon finnes naturlig i jordluft mange steder, også i Norge. Den utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen. Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.

Les mer på Wikipedia.