Skadetaksering

Hvis man har fått en skade på eiendommen kan det ofte være nødvendig å få en takst på skadene. En skadetakst gir en fagkyndig beskrivelse av den aktuelle skaden og konsekvensene av denne. Den forklarer også årsaken til skaden og hvordan den bør utbedres, samt et mest mulig presist anslag av kostnader og eventuell verdiforringelse som følge av skaden.

Typiske skadekakster kan være:

  • Sopp og råte
  • Inneklima / muggsopp
  • Vannskade
  • Naturskader

Byggmester Erling Eliassen er en uavhengig tredjepart som gjennom lang erfaring og profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reperasjon.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å bestille en skadetakst.