Uavhengig kontroll

Fra 1. januar 2013 ble det innført krav om uavhengig kontroll for søknadspliktige tiltak i alle tiltaksklasser. Byggmester Erling Eliassen er et godkjent kontrollforetak.

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Ta kontakt for mer informasjon eller for å bestille en uavhengig kontroll.