Verditakst

En verditakst er ment å uttrykke en eiendoms markedsverdi, det eiendommen kan omsettes for. Verditaksten baseres på en visuell besiktelse av eiendommen, samt enkle målinger. Taksten benyttes ofte som grunnlag for lån. Det gjøres ingen inngrep i bygningsmassen.

En verditakst inneholder følgende punkter:

 • Matrikkel- og eieropplysninger
 • Beskriving av området / bebyggelsen
 • Areal og anvedelser
 • Generelle konstruksjonsmessige opplysninger
 • Beskrivelse av standard
 • Verdireduksjon for slitasje og manglende modernitet

Ut i fra de overnevnte punktene beregnes følgende verdier:

 • Eiendommens tekniske verdi
  • Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for slitasje og manglende modernitet o.l., tillagt tomteverdi.
 • Eiendommens markedsverdi / salgsverdi
  • Det beløp takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.
 • Eiendommens låneverdi
  • Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister mm.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å bestille en verditakst.